• Tel.: +48 24 366 06 14
 • Kraje:

GERBUD

 
 


Galeria EC Bielsko-Biała

Galeria EC Mielec

Rusztowania

Firma GER-BUD zajmuje się montażem, demontażem i dzierżawą rusztowań.

 • Wykonujemy rusztowania systemu modułowego (firm Altrad i Layher).
 • Jesteśmy profesjonalistami w budowie rusztowań specjalistycznych, np. podwieszanych.
 • Posiadamy możliwość wykonania projektu pod daną inwestycję.
 • Prowadzimy prace alpinistyczne.
 • Posiadamy wykwalifikowaną załogę z uprawnieniami na montaż i odbiór rusztowań wydanymi przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań.
 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracach montażowych w elektrowniach i rafineriach.

ZUOK Białystok

Gerüstarbeiten

Die Firma GER-BUD beschäftigt sich mit Montage, Demontage und der Vermietung von Gerüsten:

 • Wir erstellen Gerüste im Modulsystem (der Firmen Altrad i Layher).
 • Wir sind Profis im Bau von Sondergerüsten, z.B. Hängegerüste.
 • Wir sind in der Lage ein Projekt für jeweilige Investition anzufertigen.
 • Wir führen Arbeiten unter Verwendungen von alpinistischen Techniken aus.
 • Wir haben ein hochqualifiziertes Personal mit entsprechenden Erlaubnissen für Montage und Abnahme von Gerüsten der Polska Izba Gospodarcza Rusztowań (Polnische Wirtschaftkammer für Gerüste) .
 • Wir haben eine mehrjährige Erfahrung bei den Montagearbeiten in Elektrizitätswerken und Raffinerien.

Nasi kooperanci